1797/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Opetusministeriön päätös museoviraston maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Muinaismuistolaissa (295/63) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset.

2  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastavientilupapäätöksistä peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 200 markkaa.

3  §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muita valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein ovat:

1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut;

3) valokopiot ja muut jäljennökset;

4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen, ja mittapiirustusten tekeminen;

5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennussuojelulain mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset;

6) museoviraston järjestämät perus- ja erikoisnäyttelyt;

7) toimitilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön; sekä

8) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4  §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan opetusministeriön päätöstä kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista.

5  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Claes Andersson

Hallitusneuvos
Rauno Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.