1796/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista

Liikenneministeriö on Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1591/95) 6 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan Autorekisterikeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavan osakeyhtiön kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin ja kuljettajaopetukseen sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaan todistukseen, ajolupakokeisiin ja ajolupakoulutukseen liittyvistä tehtävistä perimien maksujen suuruus noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2  §
Kuljettajantutkintopalvelut

Kuljettajantutkinnon teoriakoe:

1) teoriakoe 60 mk
2) suullisesta teoriakokeesta perittävä lisämaksu 100 mk
Kuljettajantutkinnon ajokoe:
1) ajokoe A-C -luokan ajoneuvolla 210 mk
3) ajokoe D-luokan ajoneuvolla 260 mk
3) ;ajokoe E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on henkilö-, paketti- tai maastoauto (M1-, N1- tai M1G -luokan ajoneuvo) 260 mk
4) ajokoe E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on kuorma- tai linja-auto (N2-N3- tai M2-M3 -luokan ajoneuvo) 260 mk
5) ajokoe T-luokan ajoneuvolla 60 mk
6) A-luokan ajokokeessa pelkän käsittelykokeen uudelleen suoritus 80 mk
7) E-luokan käsittelykoe erikseen uudelleen suoritettuna 150 mk
Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte tai sen uusinta 180 mk
3  §
Ajokortit
Muusta kuin yhtiön tai poliisin toiminnasta johtuvasta syystä annettava väliaikainen ajokortti
4  §
Kuljettajaopetukseen liittyvät palvelut
Autokoulun kouluajoneuvon hyväksyminen 80 mk
Opetusajoneuvon hyväksyminen 60 mk
5  §
Vaarallisten aineiden kuljetus
VAK- tai ADR-ajolupakoe 80 mk
VAK- tai ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen tai muuttaminen 120 mk
Poikkeuksen myöntäminen VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta koulutusvaatimuksesta 100 mk
6  §
Valvontapalvelut
Autokoulun hyväksymistarkastus 330 mk
Autokoulun vuosi- tai erityistarkastus taikka muun tarkastuskohteen tarkastus 200 mk
Ajoharjoitteluradan valvontaan liittyvä valvontakäynti 600 mk
VAK- ja ADR-koulutuksen antajan toiminnan valvontaan liittyvä tarkastuskäynti 600 mk
7  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Ylitarkastaja
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.