1794/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/91) 4 §:n 2 momentin nojalla:

1  §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annettua lakia (32/91) sovelletaan pysyvästi piirimalliin, jonka luoja tai se, jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt, on Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95) liittyneen valtion kansalainen tai jolla on vakinainen asuin-taikka toimipaikka mainittuun sopimukseen liittyneessä valtiossa.

2  §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annettua lakia sovelletaan myös piirimalliin, joka on ensimmäisen kerran levitetty yleisölle 1 §:ssä tarkoitetussa valtiossa.

3  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin 17 päivänä syyskuuta 1993 annettu asetus (824/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston päätös 94/824/EY; EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 201

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.