1784/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Laki yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain (412/67) 3 ja 18 §, näistä 3 § sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (266/91), seuraavasti:

3  §

Tämän lain noudattamista valvovat metsäkeskukset.

18  §

Alueellisille metsäkeskuksille suoritettavat 17 §:ssä mainitut kustannukset saavat kiinni- tyksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 22 §:n 4 momentin mukaisen etuoikeuden. Ne saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

HE 193/95
MmVM 9/95
EV 164/95

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.