1750/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merimieseläkeasetuksen (654/91) 2 § ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2  §

Merimieseläkelain 16 a §:ssä tarkoitettua palkkaa määrättäessä ei työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman korvausta oteta huomioon.

4  §

Merimieseläkelain 16 a §:ssä tarkoitettua keskimääräistä ansiota kuukautta kohden laskettaessa jaetaan mainitun pykälän 1momentin mukaisesti tarkistettujen aluksella saatujen tulojen yhteismäärä kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja osamäärä kerrotaan kolmellakymmenellä.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.