1750/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merimieseläkeasetuksen (654/91) 2 § ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2  §

Merimieseläkelain 16 a §:ssä tarkoitettua palkkaa määrättäessä ei työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman korvausta oteta huomioon.

4  §

Merimieseläkelain 16 a §:ssä tarkoitettua keskimääräistä ansiota kuukautta kohden laskettaessa jaetaan mainitun pykälän 1momentin mukaisesti tarkistettujen aluksella saatujen tulojen yhteismäärä kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja osamäärä kerrotaan kolmellakymmenellä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.