1746/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1536/93) 2 §:n 1 momentti, 3 § sekä 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2  §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetusta vakuutusmaksun alentamisesta aiheutuva vastuuvajaus kuoletetaan vuosina 1996―2000 perimällä maksua, jonka suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön kullekin vuodelle erikseen vahvistama prosenttimäärä kunkin vuoden palkkasummasta. Vuosittaiset prosenttimäärät on vahvistettava siten, että niiden yhteismäärä on 2 prosenttia.


3  §

Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 12 b §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla (979/93), ja 12 c §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla lailla (1482/95), käytetään sanotunlain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräisenä vakuutusmaksuna vuosien 1996-2000 osalta kullekin vuodelle 2 §:n mukaisella kuoletuksella korotettua maksua.

4  §

Mitä edellä tässä laissa säädetään, jätetään ottamatta huomioon vahvistettaessa maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) ja yrittäjien eläkelain (468/69) mukaisia vakuutusmaksuja vuosille 1996-2000.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 202/95
EV 176/95
StVM 27/95

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.