1744/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus kansaneläkeasetuksen 50 ja 53 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 50 §:n 2 momentti ja 53 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 10 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (494/88), seuraavasti:

50  §

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisemista varten on eläkelaitokselle toimitettava lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla myös erillisenä selvityksenä. Lääkärinlausunto on toimitettava, mikäli hakijan työkyvyttömyyttä ei voida pitää ilmeisenä. Eläkelaitos voi kuitenkin kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon, jos hakija on   hoidettavana sairaalassa tai laitoksessa tai jos siihen on muu erityinen syy. Eläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi ja miten se on toimitettava eläkelaitokselle.


53  §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon:

1) terveydentilansa ja työkykynsä olennaisesta parantumisesta;

2) saamastaan ammattiopetuksesta;

3) ryhtymisestään työhön, jota ei ole pidettävä satunnaisena sekä

4) kuntoutuksen keskeytymisestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.