1723/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista

Valtiovarainministeriö on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/95) 4 §:n 2 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n 3 momentin sekä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/95) 16 §:n 6 kohdan sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa laissa (900/95), nojalla päättänyt:

Kulkuneuvojen muonitus
1  §

Tullia ja valmisteveroa ei kanneta tässä päätöksessä määrätyin rajoituksin ja ehdoin tavanomaiseen muonitukseen tarkoitetuista tavaroista eikä poltto- ja voiteluaineista, jotka 2 §:ssä mainittu kulkuneuvo tuo mukanaan Suomen tullialueelle tai jotka siihen tullialueella toimitetaan sen omaa käyttöä varten.

2  §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja kulkuneuvoja ovat:

1) viranomaisen käytössä oleva ulkomaalainen alus, joka on vierailumatkalla Suomen tullialueella;

2) viranomaisen käytössä oleva kotimainen alus, joka lähtee vahvistetun vierailusuunnitelman mukaan viralliselle edustusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle;

3) Suomen ja Venäjän välillä säännöllisesti liikennöivä juna; tullittomia ja valmisteverottomia ovat kuitenkin vain junassa matkustaville henkilöille myytävät tupakka, suklaa ja muut makeiset sekä kosmeettiset ja hajustevalmisteet, ehdolla, että ne luovutetaan ostajalle Suomen tullialueen ulkopuolella, sekä matkustajille tarjoiltavat elintarvikkeet ja tupakka. Tullittomia ja valmisteverottomia ovat myös matkustajille matkan aikana anniskeltavat alkoholijuomat.

Yksityisiä henkilöitä koskevat määräykset
3  §

Yksityisen henkilön tuodessa muualta Euroopan yhteisöstä Suomen tullialueelle tuomisinaan laissa eräistä väliaikaisista tulleista (1255/95) tarkoitettuja tavaroita lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua tullien erotusta ei kanneta.

4  §

Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa muussa kuin ilma-alusliikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella ja jonka oleskelu Suomen tullialueella kestää enintään kolme vuorokautta, ei saa tuoda tullitta alkoholijuomia eikä tupakkatuotteita.

Voimaantulo
5  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Arja Alho

Ylitarkastaja
Harri Seeskari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.