1722/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokratasoista

Valtiovarainministeriö on valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista marraskuun 14 päivänä 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (863/85) 10 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä marraskuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1157/90), päättänyt:

1  §

Seuraavan taulukon mukaisia vuokratasoja käytetään määritettäessä valtion palvelussuhdeasuntojen vuokria:

Alue mk/m2
sisältää lmmityksen ei sisällä lämmitystä
1. Pääkaupunkiseutu 37,80 32,10
2. Etelä-Suomi, kaupungit 30,50 25,90
3. Etelä-Suomi, muut kunnat 27,60 23,40
4. Väli-Suomi, kaupungit 29,90 23,90
5. Väli-Suomi, muut kunnat 27,30 21,80
6. Pohjois-Suomi, kaupungit 30,30 22,70
7. Pohjois-Suomi, muut kunnat 27,30 20,40
8. Erikseen määrättävät syrjäiset kohteet 25,90 19,30
2  §

Pääkaupunkiseutuun luetaan kuuluviksi Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat Uudenmaan lääni pääkaupunkiseudun kuntia lukuunottamatta, Turun ja Porin lääni, Hämeen lääni, Kymen lääni ja Ahvenanmaan maakunta.

Väli-Suomen alueeseen kuuluvat Keski-Suomen lääni, Vaasan lääni, Pohjois-Karjalan lääni, Mikkelin lääni ja Kuopion lääni.

Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Oulun lääni ja Lapin lääni.

3  §

Valtiovarainministeriö määrää 1 §:n taulukon kohtaan 8 kuuluvat syrjäiset kohteet.

4  §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

5  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

6  §

Tällä päätöksellä kumotaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokratasoista 15 päivänä maaliskuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (261/90).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Arja Alho

Neuvotteleva virkamies
Sinikka Wuolijoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.