1720/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 14 §:n 4 kohta, 25 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 4 kohta muutettuna 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1127/94) sekä 25 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti 28 päivänä lokakuuta 1985 annetulla asetuksella (825/85) seuraavasti:

14  §

Syyskokouksessa:


4) valitaan 25 §:ssä mainitun tilintarkastajan lisäksi yhdistyksen tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan yksi tilintarkastaja tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; sekä


25  §

Yhdistyksen kokouksen valitseman tilintarkastajan lisäksi valtiovarainministeriö määrää yhden tilintarkastajan tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen (926/91) tarkoittama JHTT-tilintarkastaja.

26  §

Yhdistyksen on pidettävä kirjanpitolain (655/73) mukaista kirjanpitoa. Yhdistyksen tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin tilintarkastuslain (936/94) säännöksiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseski voidan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.