1673/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun valtion eläkeasetuksen (611/66) 7 a §:n 1 momentti ja 11 §,

näistä 7 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (234/91), sekä

muutetaan 3 §, 7 §:n 2 momentti ja 7 a §:n 2 momentti,

näistä 7 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa seuraavasti:

3  §

Laskettaessa valtion eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua keskimäärää kuukautta kohti jaetaan saman lain 16 §:n mukaisesti tarkistettujen ja saman lain 7 a §:ssä tarkoitetulla tavalla edunsaajan eläkemaksun määrällä vähennettyjen työansioiden yhteismäärä kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien eläkeajaksi luettavien päivien lukumäärällä, ja osamäärä kerrotaan 30:llä.

7  §

Eläkehakemukseen on liitettävä valtiokonttorin määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä valtiokonttorille on myös toimitettava valtiokonttorin hyväksymän kaavan mukaiselle lomakkeelle hakijan terveydentilasta laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Valtiokonttori voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai jos siihen on muu erityinen syy, valtiokonttori voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

7 a  §

Valtion eläkelain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimmat keskusjärjestöt ovat Akava ry, STTK-J ry ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry, joiden kunkin ehdottamista henkilöistä määrätään yksi valtion eläkelautakunnan jäsen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.