1657/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n ja elintarvikelisäaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (521/92) 6 ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä kesäkuuta 1994 antama direktiivi elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista (94/35/EY).

2  §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan elintarvikelisäaineisiin kuuluviin makeutusaineisiin, joita käytetään elintarvikkeen makeuttamiseen tai pöytäkäyttöön tarkoitetun makeuttavan valmisteen ainesosana.

Tämä päätös ei rajoita liitteessä lueteltujen lisäaineiden käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin makeuttamiseen, jos muualla lainsäädännössä näin säädetään tai määrätään. Päätös ei myöskään estä elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkinnöistä annettujen muiden säännösten tai määräysten noudattamista.

3  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)makeutusaineella ainetta, joka antaa makeata makua elintarvikkeeseen, mutta joka ei ole mono- tai disakkaridi;

2) pöytämakeuttajalla pöytäkäyttöön tarkoitettua makeuttavaa valmistetta, joka makeutusaineiden lisäksi voi sisältää muitakin ainesosia;

3) lisättyä sokeria sisältämättömällä elintarvikkeella sellaista elintarviketta, johon ei ole lisätty mono- tai disakkarideja eikä muutakaan makeuttavaa ainesosaa; ja

4) vähäenergiaisella elintarvikkeella sellaista elintarviketta, jonka energiasisältöä on alennettu vähintään 30 prosenttia alkuperäisen elintarvikkeen tai vastaavan valmisteen energiasisällöstä.

4  §
Makeutusaineiden myynti ja käyttö

Kuluttajalle saa myydä ja elintarvikkeen valmistukseen saa käyttää ainoastaan liitteessä lueteltuja makeutusaineita

Makeutusaineita voidaan käyttää elintarvikkeen valmistukseen ainoastaan liitteessä määrätyillä ehdoilla. Liitteessä määrätyt enimmäismäärät koskevat käyttöohjeen mukaan valmistettua nautintavalmista elintarviketta.

Lastenruoka-asetuksen (722/81) tarkoittamissa lastenruoissa ja äidinmaidonkorvikkeista ja vierotusvalmisteista annetun asetun (337/94) tarkoittamissa valmisteissa on makeutusaineiden käyttö kiellettyä, jollei muualla toisin säädetä tai määrätä.

5  §
Pöytämakeuttajan pakkausmerkinnät

Pöytämakeuttajan myyntinimen yhteydessä on oltava maininta .......... pohjainen pöytämakeuttaja, josta ilmenevät valmisteeseen sisältyvät makeutusaineet.

Polyoleja ja/tai aspartaamia sisältävän pöytämakeuttajan pakkausmerkinnöissä on oltava varoitukset seuraavasti:

― polyolia sisältävässä pöytämakeuttajassa: liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia,

― aspartaamia sisältävässä pöytämakeuttajassa: sisältää fenyylialaniinin lähteen.

6  §
Makeutusaineiden käytöstä ilmoittaminen

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa (794/91) säädetään, noudatetaan erikseen annettavia määräyksiä elintarvikkeen pakkauksessa vaadittavista merkinnöistä, joilla ilmoitetaan makeutusaineiden käytöstä elintarvikkeissa tai varoitetaan elintarvikkeen sisältämistä tietyistä makeutusaineista.

7  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan makeutusaineita koskevat määräykset, jotka sisältyvät elintarvikelisäaineista 8 päivänä heinäkuuta 1992 annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (636/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

8  §
Siirtymäsäännös

Kesäkuun 30 päivän 1996 jälkeen on kiellettyä myydä tai käyttää elintarviketta, joka ei täytä tämän päätöksen määräyksiä. Kuitenkin sellaiset elintarvikkeet, jotka on luovutettu kaupan pidettäväksi tai joiden merkinnät on tehty ennen kesäkuun 30 päivää 1996, saa myydä loppuun, vaikka ne eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/35/EY, EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s 3.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite

Numerotunnus Nimi Elintarvikkeet Enimmäismäärä
E 420    Sorbitoli      (i)  Sorbitoli      (ii) Sorbitolisiirappi E 421    Mannitoli E 953    Isomalti E 965    Maltitoli:      (i)  maltitoli      (ii) maltitolisiirappi E 966    Laktitoli E 967    Ksylitoli Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät viljapohjaiset aamiaisvalmisteet― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hillot, hyytelöt, marmeladit ja sokeroidut hedelmät― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmävalmisteet, ei kuitenkaan täysmehupohjaisten juomien valmistukseen tarkoitetut― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kuivatuista hedelmistä, tärkkelyksestä tai kaakaosta valmistetut makeiset― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät konditoriatuotteet Muut elintarvikkeet― kastikkeet ja sinappi― erityisruokavaliovalmisteet― kiinteät ruokavalion lisäravinteet Quantum satis
E 950    Asesulfaami K Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 350 mg/kg
― maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähkinästä valmistetut 350 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärkkelyspohjaiset makeiset 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet 1 000 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 2 000 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet sekä mehu- ja juomajäät 800 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäsäilykkeet 350 mg/kg
― vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja kasvisvalmisteet 350 mg/kg
― erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet 1 000 mg/kg
E 950 (jatk.) Juomat
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät vesipohjaiset maustetut juomat 350 mg/l
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maidosta ja sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmistetut juomat 350 mg/l
― siideri ja päärynäviini 350 mg/l
― alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia 350 mg/l
― pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ottamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 350 mg/l
― oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekvivalenttia NaOH:na ilmaistuna 350 mg/l
― ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet 350 mg/l
Muut elintarvikkeet
― hapanimelät hedelmä-, marja- ja kasvissäilykkeet 200 mg/kg
― hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä kalan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet 200 mg/kg
― kastikkeet ja sinappi 350 mg/kg
― painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 450 mg/kg
― terveydenhoitohenkilöstön valvonnassa käytettävät täysvalmisteet ja ravintolisät 450 mg/kg
― nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 350 mg/l
― kiinteät ruokavalion lisäravinteet 500 mg/kg
Vitamiini- ja muut ravintoainevalmisteet 2 000 mg/kg
E 951    Aspartaami Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 1 000 mg/kg
― maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähkinästä valmistetut 500 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärkkelyspohjaiset tai kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 2 000 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet 1 000 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 5 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät 800 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäsäilykkeet 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja kasvisvalmisteet 1 000 mg/kg
― erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet 1 700 mg/kg
Juomat
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maustetut vesipohjaiset tai maidosta tai sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmistetut juomat 600 mg/l
― siideri ja päärynäviini 600 mg/l
― alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia 600 mg/l
E 951 (jatk.) ― pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ottamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 600 mg/l
― oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekvivalenttia NaOH:na ilmaistuna 600 mg/l
― ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet 600 mg/l
Muut elintarvikkeet
― hapanimelät hedelmä-, marja- ja kasvissäilykkeet 300 mg/kg
― hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä kalan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet 300 mg/kg
― kastikkeet ja sinappi 350 mg/kg
― painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 800 mg/kg
― terveydenhoitohenkilöstön valvonnassa käytettävät täysvalmisteet ja ravintolisät 1 000 mg/kg
― nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 600 mg/l
― kiinteät ruokavalion lisäravinteet 2 000 mg/kg
Vitamiini- ja muut ravintoainevalmisteet 5 500 mg/kg
E 952    Syklaamihapppo ja sen Na- ja Ca -suolat Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 250 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärkkelyspohjaiset tai kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet 500 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 1 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät 250 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäsäilykkeet 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit 1 000 mg/kg
― vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja kasvisvalmisteet 250 mg/kg
― erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet 1 600 mg/kg
Juomat
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät vesipohjaiset maustetut tai maidosta tai sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmistetut juomat 400 mg/l
Muut elintarvikkeet
― painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 400 mg/kg
― terveydenhoitohenkilöstön valvonnassa käytettävät täysvalmisteet ja ravintolisät 400 mg/kg
― nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 400 mg/l
― kiinteät ruokavalion lisäravinteet 500 mg/kg
E 954    Sakariini ja sen Na-, K- ja Ca-suolat Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 100 mg/kg
― maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähkinästä valmistetut 100 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 500 mg/kg
E 954 (jatk.) ― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 500 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärkkelyspohjaiset makeiset 300 mg/kg
― Essoblaten 800 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet 200 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 1 200 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät 100 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäsäilykkeet 200 mg/kg
― vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit 200 mg/kg
― vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja kasvisvalmisteet 200 mg/kg
― erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet 170 mg/kg
Juomat
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maustetut vesipohjaiset tai maidosta tai sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmistetut juomat 80 mg/l
― ''gaseosa'': alkoholiton vesipohjainen juoma, lisätty hiilidioksidia, makeutusaineita ja aromeja 100 mg/l
― siideri ja päärynäviini 80 mg/l
― alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia 80 mg/l
― pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ottamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 80 mg/l
― oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekvivalenttia NaOH:na ilmaistuna 80 mg/l
― ''oud bruin''-tyyppiset tummat oluet 80 mg/l
Muut elintarvikkeet
― hapanimelät hedelmä- ja kasvissäilykkeet 160 mg/kg
― hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä kalan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet 160 mg/kg
― kastikkeet 160 mg/kg
― sinappi 320 mg/kg
― painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 240 mg/kg
― terveydenhoitohenkilöstön valvonnassa käytettävät täysvalmisteet ja ravintolisät 200 mg/kg
― nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 80 mg/l
― kiinteät ruokavalion lisäravinteet 500 mg/kg
Vitamiini- ja muut ravintoainevalmisteet 1 200 mg/kg
E 957    Taumatiini Makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 50 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 50 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 50 mg/kg
Vitamiini- ja muut ravintoainevalmisteet 400 mg/kg
E 959    Neohesperidiini DC Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 50 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset 100 mg/kg
E 959 (jatk.) ― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömt kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 100 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärkkelyspohjaiset makeiset 150 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista valmistetut levitteet 50 mg/kg
― lisättyä sokeria sisältämätön purukumi 400 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät 50 mg/kg
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hedelmäsäilykkeet 50 mg/kg
― vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit sekä hedelmä- ja kasvisvalmisteet 50 mg/kg
― erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet 150 mg/kg
Juomat
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät, vesipohjaiset maustetut juomat tai hedelmämehuista valmistetut juomat 30 mg/l
― vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maidosta tai sen johdannaisista valmistetut juomat 50 mg/l
― siideri ja päärynäviini 20 mg/l
― alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia 10 mg/l
― pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ottamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 10 mg/l
― oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekvivalenttia NaOH:na ilmaistuna 10 mg/l
― ''oud bruin''-tyyppiset tummat oluet 10 mg/l
Muut elintarvikkeet
― hapanimelät hedelmä- ja kasvissäilykkeet 100 mg/kg
― hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä kalan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet 30 mg/kg
― kastikkeet ja sinappi 50 mg/kg
― painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 100 mg/kg
― nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 50 mg/l
― kiinteät ruokavalion lisäravinteet 100 mg/kg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.