1631/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla oleville kotihoidon ajalta maksettavan ruokarahan suuruudesta

Puolustusministeriö on terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/87) 5 a §:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1505/95), ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (371/87) 17 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetun ruokarahan suuruus on 53 markkaa päivältä.

Ruokarahan kustannukset suoritetaan puolustusvoimien määrärahoista.

2  §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa pääesikunta.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänätammikuuta 1996.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Puolustusministeri
Anneli Taina

Ylitarkastaja
Jaakko Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.