1611/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveyministeriö on työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain(1501/95) 2 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Sen estämättä, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) säädetään, vuodelle 1996 maksettavan päivärahan perusteena olevan vuosityöansion määrästä vähennetään 4,5 prosenttia, ei kuitenkaan työntantajalle korvausta suoritettaessa. Samoin menetellään, kun päivärahan perusteena on tapaturmavakuutuslain 16 a §:n mukaan laskettavat neljän viikon ansiot.

2  §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu työnansio määräytyy yrittäjätulojen perusteella, ei 1 §:ssä tarkoitettua vähennystä kuitenkaan tehdä.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.