1605/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, sellaisena kun se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ajoneuvohallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2  §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvojen tyyppikatsastus sekä ajoneuvojen ja niiden osien EY-tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lausunnot, luvat ja hyväksymiset;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät päätökset;

8) VAK- ja ADR-koulutusta ja -ajolupaa koskevat päätökset; sekä

9) todistukset.

3  §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750 markkaa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 250 markkaa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 150 markkaa;   4) katsastustoiminnan harjoittajalta valvontamaksua ja rekisterin käyttömaksua 2,60 markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;

5) kuljettajantutkinnon vastaanottajalta valvonta- ja kehitysmaksua seitsemän markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta teoria- ja ajokokeelta;

6) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto 500 markkaa; ja

7) autoverosta annetun lain (1482/94) 67 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto 300 markkaa.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 5000 markkaa; ja

2) koenumerotodistus 1400 markkaa.

4  §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii liiketaloudellisilla perusteilla maksut seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen tieliikenteen tietojärjestelmästä;

2) verotustehtävien hoito;

3) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

4) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet;

5) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

6) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, ellei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

5  §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tässä päätöksessä tarkoitetut maksut peritään myös hakemukseen annetuista hylkäävistä päätöksistä.

6  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös (1375/93) ajoneuvohallinnon maksuista.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.