1583/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyysturvalain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1541/93) voimaantulosäännökseen uusi 4 momentti seuraavasti:


Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun enimmäisajan täyttymistä voidaan kuitenkin 26 §:n 2 momentin mukaisesti maksaa pe- ruspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 182/95
StVM 19/95
EV 111/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.