1544/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 4 ja 5 §, sellaisena kuin ne ovat 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

4  §

Jos perintään ei ole ryhdytty tai perintä on keskeytetty veronkantolain 27 §:n 4 momentin mukaisesti, lääninveroviraston on edelleen selvitettävä vero- tai maksuvelvollisen tuloihin, varallisuuteen ja olinpaikkaan liittyviä sekä muita perintään vaikuttavia seikkoja perimisen jatkamismahdollisuuksien toteamiseksi.

5  §

Lääninverovirasto voi verojen perimiseksi veronkantolain 27 §:n 3 momentin mukaisesti muun muassa:

1) selvittää verovelvollisen maksukykyä ja tarkoituksenmukaista perintäkeinoa;

2) ryhtyä verojen maksujärjestelyyn;

3) hakea verovelvollisen konkurssiin;

4) käyttää puhevaltaa konkurssissa, sulautumisessa, kiinteistön pakkohuutokaupassa, julkisessa haasteessa, yrityksen saneerausmenettelyssä ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä sekä muussa näihin rinnastettavassa tilanteessa;

5) osallistua pesänhoitotehtäviin konkurssissa;

6) ryhtyä tarvittaviin oikeudenkäynteihin;

7) ryhtyä turvaamistoimiin;

8) pyytää ja antaa kansainvälistä virka-apua siitä erikseen säädetyllä tavalla;

9) ilmoittaa verojäämiä koskevia tietoja julkaistaviksi.

5 a  §

Ulosottomiehelle on viipymättä ilmoitettava edellä 5 §:ssä tarkoitetusta perintätoimesta, joka saattaa aiheuttaa muutoksia veron ulosottoperintään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.