1521/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus tasavallan presidentin arkistosta

Pääministerin esittelystä säädetään tasavallan presidentin kansliasta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1382/95) 59 §:n nojalla:

Yleiset säännökset
1  §

Tasavallan presidentin arkistoon kuuluvat ne asiakirjat ja muut tallenteet, jotka presidentintoimen hoidossa ovat hänelle saapuneet tai sen tuloksena syntyneet.

Tasavallan presidentin kanslia hoitaa ja säilyttää tasavallan presidentin arkistoa tasavallan presidentin ohjeiden mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, kunnes se siirretään kansallisarkistoon tasavallan presidentin kanslian arkistosäännön edellyttämällä tavalla. Kansallisarkistossa asiakirjojen käyttöön vaaditaan arkistolaitoksen pääjohtajan lupa.

Jokainen tasavallan presidentti on oma arkistonmuodostajansa.

2  §

Tasavallan presidentin arkistoa on hoidettava siten, että se tehokkaasti auttaa presidentintoimen hoitamista ja palvelee aikanaan tutkimusta tietolähteenä.

3  §

Tasavallan presidentin arkisto on arkistonmuodostajana toimineen ja presidentintoimessa olevan tasavallan presidentin käytettävissä. Arkiston asiakirjojen muusta käytöstä päättää arkistonmuodostajana toiminut tasavallan presidentti.

Arkiston asiakirjoja ei saa hävittää ilman kansallisarkiston lupaa.

4  §

Arkiston asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (1382/95) 60 §:ssä.

Tasavallan presidentin yksityisarkisto
5  §

Tasavallan presidentin yksityisarkistolla tarkoitetaan niiden asiakirjojen kokonaisuutta, jotka ovat syntyneet hänen muun kuin 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkisen toimintansa tai hänen yksityisen toimintansa tuloksena ja ovat hänen hallussaan.

6  §

Tasavallan presidentti voi järjestää yksityisarkistonsa hoidon ja käytön siten, että se aikanaan voidaan yhdistää 1 §:ssä tarkoitettuun arkistoon. Kansallisarkisto muodostaa niistä yhden arkistokonaisuuden, kun arkistoa siirretään kansallisarkistoon.

Tasavallan presidentin kanslia avustaa tarvittaessa tasavallan presidentin ohjeiden mukaisesti hänen yksityisarkistonsa järjestämisessä, hoidossa ja säilyttämisessä, kunnes se siirretään kansallisarkistoon.

7  §

Yksityisarkiston siirtoon sekä käyttöön sovelletaan, mitä arkistolain (831/94) 17 §:ssä säädetään.

Myös muutoin tasavallan presidentin yksityisarkistoon sovelletaan, mitä arkistolaissa säädetään yksityisistä arkistoista.

Voimaantulo
8  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.