1518/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 2 §:n 2 momentin, 3 §:n 3 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) ja 3 §:n 3 momentti sekä 13 §:n 2 momentti 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (473/91), päättänyt:

1  §

Määrättäessä eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta vuonna 1996 sovelletaan valtioneuvoston eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä 21 päivänä joulukuuta 1994 antamassa päätöksessä (1339/94) vahvistettuja hoitomenoja ja asumiskustannusten enimmäismääriä, koska ne riittävässä määrin vastaavat asumiskustannuksissa yleisesti tapahtunutta muutosta.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.