1515/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 25 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), päättänyt:

1  §

Kunnat jaetaan kansaneläkelain 25 §:ssä tarkoitettuun kahteen ryhmään soveltaen, mitä valtioneuvoston kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 13 päivänä joulukuuta 1995 antamassa päätöksessä (1422/95) määrätään.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996, ja se on voimassa vuoden 1999 loppuun, jollei valtioneuvosto sitä ennen toisin päätä.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.