1510/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen (870/85) 4 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (659/91) seuraavasti:

4  §

Muutoin noudatetaan eläkelakia täytäntöön pantaessa soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 6, 8, 11, 12 f, 13, 15―17, 23 ja 23 a §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 3, 4, 6 ja 8 §:ssä sekä 19 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.