1480/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1995

Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1996

Työministeriö on päättänyt merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annetun valtioneuvoston päätöksen (337/79) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1414/91):

1  §

Merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 § :n 2 momentissa tarkoitetut markkamäärät ovat vuonna 1996 seuraavat:

Rannikko-,
itämeren- ja
pohjanmeren- Valtameri-
Sisäliikenne liikenne liikenne
A. Aluksessa asuva henkilökunta:
1. Päällikkö, konepäällikkö, yliperämies 9 050 14 450 17 200
2. Muu henkilökunta 6 150 10 500 12 250
B.Henkilökunta, joka ei asu aluksessa:
1. Päällikkö 3 300
2. Muu henkilökunta 2 250
2  §

Edellä 1 §:ssä mainitun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu markkamäärä on vuonna 1996 enintään 14 950 markkaa.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1995

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Tarkastaja
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.