1475/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/94) 33 § sekä

muutetaan 1 §:n 3 kohta ja 17 §, näistä 1 §:n 3 kohta sellaisena kuin se on 24 päivänä helmikuuta 1995 annetussa asetuksessa (237/95), seuraavasti:

1  §

Valtion virkamieslain (750/94) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikönvirkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3) näkövammaisten kirjaston kirjastonhoitajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan,Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, valtion elokuvatarkastamon johtajan, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajan, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan ja ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin virat;


17  §

Korkeakoulun dosentti ja korkeakoulun tai muun oppilaitoksen sivutoiminen tuntiopettaja nimitetään valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun virkasuhteeseen.Dosentti voidaan nimittää myös toistaiseksi.Dosentin ja sivutoimisen tuntiopettajan palvelussuhteisiin ei sovelleta valtion virkamieslain 56 §:n säännöksiä eikä sivutoimisiin tuntiopettajiin mainitun lain 35 §:n säännöksiä. Muilta osin dosenttia ja sivutoimista tuntiopettajaa koskee soveltuvin osin, mitä valtion virkamieslaissa ja tässä asetuksessa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.