1424/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) 22 §:n 2 momentin sekä 23 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1  §

Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että sähkömarkkinakeskus saa voimassa olevat yli 20 kV:n jännitteellä tapahtuvaa sähkön vähittäismyyntiä koskevat myyntiehdot sekä enintään 20 kV:n jännitteellä tapahtuvaa sähkön vähittäismyyntiä koskevat myyntiehdot käyttöönsä niiltä osin kuin ne täydentävät kauppa- ja teollisuusministeriön liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista antamaan päätökseen (781/95) liitettyjä sähkönmyyntiehtoja.

2  §

Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että sähkömarkkinakeskus saa sähkömarkkinalain 22 §:n 1 momentissa määritellyt toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakkaiden julkiset sähkönmyyntihinnastot sekä niiden määräytymisperusteet aina, kun niissä tapahtuu muutoksia.

3  §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista määräytymisperusteista tulee ilmetä sähkön hankinnan sekä myyjän myynti- ja hankintatoimen kustannukset sekä muita kustannuseriä selventävät periaatteet, kuten esimerkiksi myyjän pääoman arvostusperiaatteet, tuottovaatimus ja käytetty poistomenetelmä.

Edellä 1 ja 2 §:ssä mainitut tiedot tulee toimittaa sähkömarkkinakeskukselle yhden kuukauden sisällä siitä, kun myyntiehdot tai niiden muutokset tulevat voimaan.

4  §

Sähkön vähittäismyyjä huolehtii siitä, että sähkömarkkinakeskus saa 2 momentissa määritellyt vähittäismyynnin keskihinnat erikseen kilpailun piirissä olevien ja toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakasryhmien osalta vuoden alun tilanteen mukaisesti viimeistään seuraavan maaliskuun lopussa.

Sähkön keskihinnat ilman siirron kustannuksia käyttäjäryhmittäin (perus-, teho- ja energiamaksut, sisältää arvonlisäveron ja muut verot), p/kWh:

― Kerrostaloasunto (2 MWh/v, sulake 1*25 A)

― Pientalo (5 MWh/v, sulake 3*25 A)

― Maatilatalous (10 MWh/v 3*35 A)

― Pientalo, jossa on suora sähkölämmitys (18 MWh/v, josta yöllä 8 MWh/v)

― Yhdessä vuorossa toimiva pienteollisuusyritys (75 kW ja 150 MWh/v, josta yöllä 35 MWh)

― Kahdessa vuorossa toimiva keskisuuri teollisuusyritys (500 kW ja 2 000 MWh/v, josta yöllä 625 MWh)

― Suuri teollisuusyritys (2 500 kW ja 10 000 MWh/v, josta yöllä noin 3 100 MWh)

Sähkömarkkinakeskus voi antaa tarkentavia ohjeita yöajasta, viikonlopun halvan energian ottamisesta huomioon jne.

Jakoperusteena 1 momentissa mainittujen asiakasryhmien välillä voidaan tarkemman tiedon puuttuessa käyttää esimerkiksi sitä, onko asiakkaalla todellista mahdollisuutta kilpailuttaa sähkönostojaan esimerkiksi siten, että hänellä on kilpailuttamisen edellyttämä mittarivarustus.

5  §

Sähkön vähittäismyyjän tulee ilmoittaa sähkömarkkinakeskukselle myynnin jakautuminen seuraavien käyttäjäryhmien osalta sekä kilpailun että toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakasryhmien kesken, GWh

― asuinhuoneistot ja asuintaloyhtiöt yhdessä

― muut käyttäjät

― alle 200 kW (tai muut asiakkaat, joilla ei ole tehomittausta)

― 200―500 kW― 500―2 500 kW― yli 2 500 kW

6  §

Sähkön vähittäismyyjä voi antaa 1―5 §:ssä mainittujen tietojen tuottamisen ja toimittamisen sähkömarkkinakeskukselle jonkun muun laitoksen tai yhteisön tehtäväksi.

7  §

Sähkön vähittäismyyjän tulee pitää 4 §:ssä mainitut tiedot julkisesti saatavilla toimitusvelvollisuuden piirissä olevien asiakkaiden osalta.

8  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänätammikuuta 1996.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Arto Lepistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.