1417/1995

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaan-tulopäivä kumotaan
MMM EEOp elävien hevosten tuonti Venezuelasta ja Kolumbiasta 1) 28/TUONTI/95 1.12.1995 15.12.1995 21/TUONTI/95
MMM EEOp tuontirajoituksista annetun päätöksen kumoaminen 2) 25/TUONTI/95 1.12.1995 15.12.1995 10/TUONTI/9524/TUONTI/95

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1) Komission päätös 95/461/EY; EYVL N:o L 265, 8.11.1995, s. 40
2) Komission päätös 95/493/EY; EYVL N:o L 282, 24.11.1995, s. 28

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.