1416/1995

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp luonnonvaraisen riistan lihahygieniasta 1) 24/EEO/95 5.12.1995 1.1.1996
MMMp tarkastusapulaisten, tarkastusavustajien ja eläinlääkäriä laitosten valvonnassa avustavien muiden henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista 2) 28/EEO/95 5.12.1995 1.1.1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:
MMM EEOp viestikyyhkysten rokottaminen Newcastlen tautia vastaan 3) 33/EEO/95 23.11.1995 15.12.1995

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1) Neuvoston direktiivi 92/45/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35
2) Neuvoston direktiivi 64/433/ETY, muut. 91/497/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 69, neuvoston direktiivi 71/118/ETY, muut. 92/116/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 91/495/ETY; EYVLN:o L 268, 24.9.1991, s. 41, neuvoston direktiivi 92/45/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35
3) Neuvoston direktiivi 92/66/ETY; EYVL N:o L 260, 5.9.1992, s. 1

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.