1408/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1364/89) 1 § ja 2 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (242/92), seuraavasti:

1  §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön vuosina 1990-1996 myöntämien yhteensä enintään 6 000 miljoonan markan lainojen rahoittamista varten ottamien lainojen varainhankintakustannusten ja yhtiön myöntämien lainojen koron erotuksen lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

2  §

Valtioneuvostolla on myös oikeus määräämillään ehdoilla antaa sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön myöntämiensälainojen rahoittamista varten vuosina1990―1996 ottamista ulkomaisista lainoista mahdollisesti aiheutuvia valuuttakurssitappioita.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 160/95
TaVM 19/95
EV 100/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.