1406/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Laki Siemenperunakeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Hallinnollinen asema

Siemenperunakeskus on valtion laitos.

Siemenperunakeskuksen tulee noudattaa toiminnassaan yleisiä liikeperiaatteita valtion talousarviossa osoitetuissa rajoissa.

2  §
Siemenperunakeskuksen tehtävä

Siemenperunakeskuksen tehtävänä on perunalajikkeiden terveen siemenaineiston ylläpito sekä korkealaatuisen siemenperunan tuotanto ja markkinointi. Laitokselle voidaan asetuksella antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

3  §
Johtokunta

Siemenperunakeskuksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4  §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6  §
Siirtymäsäännökset

Siemenperunakeskukselle ennen tämän lain voimaantuloa kuuluneet oikeudet ja velvoitteet siirtyvät tässä laissa tarkoitetulle Siemenperunakeskukselle.

Siemenperunakeskuksen virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Henkilöstö siirtyy tässä laissa tarkoitetun Siemenperunakeskuksen palvelukseen. Työsopimussuhteinen henkilöstö säilyttää aikaisempaan palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhteinen henkilöstö otetaan työsopimussuhteisiin tehtäviin.

Perustettava Siemenperunakeskus hoitaa vuoteen 1995 kohdistuvat, Siemenperunakeskuksen toimintaan liittyvät tilinpito-,kirjanpito- ja muut hallinnointitehtävät.

HE 87/95
MmVM 5/95
EV 77/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.