1395/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 25 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa laissa (774/88), seuraavasti:

3  §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


25) arvonlisäverottoman matkustajamyyn-nin järjestäminen ja hallinnointi;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 169/95
TaVM 20/95
EV 101/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.