1376/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös eräiden yhteisöjen Ahvenanmaan kunnallisveron eräpäivästä verovuodelta 1994

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87), päättänyt:

1  §

Ahvenanmaan maakunnassa verotettavien yhteisöjen muualta Suomesta saaman tulon ja muualla Suomessa kuin Ahvenanmaalla verotettavien yhteisöjen Ahvenanmaalta saaman tulon perusteella verovuodelta 1994 maksuunpantu yhteisön Ahvenanmaan kun-nallisvero on suoritettava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1996.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Arja Alho

Hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.