1375/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 § 1 momentin ja 44 § nojalla, sellaisena kuin ne ovat 18 joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen 1 mukaisesti.

Päätös ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1995.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille 20 päivänä kesäkuuta 1996 jälkeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (94/60/EY), EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

LIITE 1

Puuttuu.

LIITE 2

Puuttuu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.