1365/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/78) 1 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1410/94), seuraavasti:

1  §

Yksityisellä työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana 4,00 prosenttia;

jos kuitenkin työnantajan, joka harjoittaa liiketoimintaa ja on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa tai on tuloverolain (1535/92) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, vuodelta 1994 toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia samana verovuotena maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana 5,60 prosenttia; tai

jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana 6,50 prosenttia. Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt vuonna 1994, käytetään vuoden 1993 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja.

Julkisoikeudellisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä

a) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla, kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 6,80 prosenttia ja

b) evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 11,80 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.