1326/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus sähkölain säännösten soveltamatta jättämisestä terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93):

1  §
Soveltamisalanrajaus

Sähkölakia (319/79) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/94) tarkoitettuihin terveydenhuollon laitteisiin, tarvikkeisiin ja niiden lisälaitteisiin.

Sähkölakia sovelletaan kuitenkin 1 momentissa tarkoitettuihin laitteisiin, tarvikkeisiin ja lisälaitteisiin, mikäli kyse on sähkölain mukaisesta korjaamisesta ja huollosta sekä näihin toimintoihin liittyvästä valvonnasta.

2  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

3  §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen estämättä voidaan 13 päivään kesäkuuta 1998 saakka saattaa Suomessa markkinoille tai ottaa käyttöön terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, jotka täyttävät 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olleiden säännösten ja määräysten vaatimukset.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.