1315/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien vähentämisestä maksettavista korvauksista

Eduskunnan myönnettyä vuoden 1995 talousarvion luvussa 30.33 oikeuden käyttää maatilatalouden kehittämisrahaston varoista enintään 75 miljoonaa markkaa tuottajilla olevien maitokiintiöiden vähentämisestä aiheutuvien korvausten maksamiseen valtioneuvoston tarkemmin määräämin perustein valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §

Tuottajien kanssa saadaan tehdä enintään 68 miljoonan markan määrää vastaavasti sopimuksia meijerimaidon viitemäärästä luopumisesta tai viitemäärän alentamisesta. Sopimuksen tekemistä koskeva hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemus on jätettävä viimeistään 18 päivänä joulukuuta 1995 kaksin kappalein sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

2  §

Sopimuksen tuottajan kanssa tekee asianomainen maaseutuelinkeinopiiri. Maaseutuelinkeinopiirin tulee toimittaa tiedot määräaikaan mennessä tehdyistä hakemuksista maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään21 päivänä joulukuuta 1995. Ministeriö määrää maaseutuelinkeinopiireille kiintiöt, joiden rajoissa sopimuksia voidaan tehdä. Osa sopimuksiin käytettävissä olevista varoista on varattava valituksista mahdollisesti aiheutuvaa korvausten maksamista varten.

3  §

Sopimuksessa tuottaja sitoutuu siihen, että hänelle vahvistettu meijerimaidon viitemäärä lakkautetaan tai sitä alennetaan sopimuksen mukaisesti 1 päivästä huhtikuuta 1996. Sopimukset tehdään saapumisjärjestyksessäsiten, että etusijalle asetetaan ne tuottajat,

jotka luopuvat maidontuotannosta kokonaan.Sopimuksia voidaan tehdä myös määräajan

jälkeen jätettyjen hakemusten perusteella, jos piirillä on varoja tarkoitukseen käytettävissä. Sopimuksen perusteella tuottajalle maksetaan korvauksena 120 penniä litralta. Jos tuottaja luopuu koko viitemäärästään, maksetaan korvauksena kuitenkin 150 penniä litralta. Sopimusta ei voi tehdä alle 10 000 litrasta.

4  §

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on:

1) että tuottajalla on 31 päivänä maaliskuuta 1995 ollut maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) mukainen tuotantokiintiö, jota ei ole lakkautettu,ja että hän on harjoittanut maidontuotantoa mainitun päivän jälkeen; ja

2) että maaseutuelinkeinopiiri ei ole erityisviitemäärän myöntämisestä eräille maidon ja maitotuotteiden tuottajille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (532/95) 4 §:n nojalla myöntänyt tuottajalle erityisviitemäärää.

5  §

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen tuottajalle helmikuun 1996 loppuun mennessä.

6  §

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

7  §

Maaseutuelinkeinopiirin tämän päätöksen perusteella tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Ahvenanmaan lääninhallituksen tässä päätöksessä tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä valitetaan valituslautakuntaan.

8  §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

9  §

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänämarraskuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.