1312/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain (400/78) 9 §:n 2 momentti sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1183/93), uusi 3 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

5  §
Säännöllisestä työajasta työehtosopimuksella poikkeaminen

Mitä 1 momentissa säädetään säännöllisen työajan enimmäismäärästä vuorokaudessa ja viikossa, ei koske moottoriajoneuvon kuljettajia.

8 a  §
Vuorokautisista lepoajoista työehtosopimuksella poikkeaminen

Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus työehtosopimuksessa sopia moottoriajoneuvon kuljettajien osalta 8 §:n 2 momentin säännöksistä poikkeavasti.

9  §
Viikkolepo

Tämän pykälän säännöksistä voidaan poiketa:

1) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua hätätyötä tehtäessä;

2) milloin työntekijää tilapäisesti tarvitaan työhön hänen viikkoleponsa aikana liikkeessä tai yrityksessä suoritettavan työn säännöllisen kulun turvaamiseksi; sekä

3) moottoriajoneuvon kuljettajan osalta sellaisten työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella, joiden toimintapiiri käsittää koko maan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

HE 127/95
TyVM 3/95
EV 75/95

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.