1304/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/92) 96 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1  §

Eläketurvakeskukselle siirretään tarkastuksien suorittaminen työntekijäin eläkelain (395/61) ja yrittäjien eläkelain (468/69) mukaista toimintaa harjoittavissa eläkekassoissa työntekijäin eläkelaissa ja yrittäjien eläkelaissa tarkoitettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien osalta.

Eläketurvakeskuksen on erityisesti valvottava, että vakuutettuja ja eläkkeensaajia koskevat työsuhdetiedot ja muut eläketurvan perusteena olevat tiedot rekisteröidään oikein, eläke- ja työtulopäätökset tehdään lainmukaisesti ja niihin liittyvä maksu- ja ilmoitusliikenne hoidetaan ohjeiden mukaisesti.

Eläketurvakeskuksen on lisäksi huolehdittava muista edellä tarkoitettuihin valvontatehtäviin rinnastettavista tehtävistä.

2  §

Eläkekassojen on eläketurvakeskuksen määräämässä kohtuullisessa ajassa annettava sille toiminnastaan niitä tietoja, jotka ovat tarpeen eläketurvakeskuksen harjoittaman valvonnan suorittamista varten.

3  §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu eläkekassa tekee sosiaali- ja terveysministeriölle sääntöjen vahvistusta koskevan hakemuksen, ministeriön on hankittava eläketurvakeskuksen lausunto siitä, ovatko säännöt lakisääteisen eläketurvan osalta työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaiset.

4  §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle ne esitykset, joihin eläkekassojen valvonnassa ilmenneet seikat antavat aihetta.

5  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1495/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.