1293/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaan-tulopäivä kumotaan
MMM EEOp nautaeläimistä, lampaista, vuohista, sioista ja muista sorkkaeläimistä saatavien eräiden tuotteiden tuonnista Venäjältä 1) 26/TUONTI/95 31.10.1995 1.12.1995 21/TUONTI/95
MMM EEOp elävien hevosten tuonnista Meksikosta 2) 27/TUONTI/95 30.10.1995 1.12.1995

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1) Komission päätös 95/301/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 59, komission päätös 95/405/EY; EYVL N:o L 239, 7.10.1995, s. 29
2) Komission päätös 95/392/EY; EYVL N:o L 234, 3.10.1995, s. 44

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.