1284/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun kasvintuotannon tarkastuskeskus määrää suoritteen omakustannusarvon mukaisesti, ovat:

1) sellaiset tuonti- ja vientitarkastukset sekä muut tarkastukset ja tutkimukset, jotka laki, asetus tai niiden nojalla annettu viranomaismääräys edellyttää kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtäväksi; ja

2) kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimialaan kuuluvien rekisteritehtävien hoitaminen, lupien myöntäminen ja todistusten antaminen.

Lannoitelain (232/93), rehulain (234/93) ja torjunta-ainelain (327/69) mukaisista suoritteista peritään maksua sen mukaan kuin siitäerikseen säädetään.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Kasvintuotannon tarkastuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein seuraavat toimeksiannosta tehdyt suoritteet:

1) muut kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut, tilauksesta tehdyt tarkastukset, tutkimukset, analyysit, todistukset ja lausunnot;

2) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut;

3) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja jäljennökset;

4) muiden kuin 2 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden lähettämis- ja postituspalvelut; sekä

5) muut tilatut erityispalvelut ja suoritteet.

4 §
Voimaantulo ja siirtymämääräykset

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan 24 päivänä kesäkuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta,maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista (628/93).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään ennen päätöksen voimaantuloa voimassaolleiden säännösten ja määräysten mukaiset maksut.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.