1283/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

muuttanut valtiokonttorin maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (1250/93) 2 §:n 9 kohdan sellaisena kuin se on 2 päivänä marraskuuta 1994 annetussa päätöksessä (954/94) sekä

lisännyt päätökseen uuden 9 a kohdan seuraavasti:

2  §

9) lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisille liikelaitoksille, valtion vakuusrahastolle ja valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/92) 1 §:n 5 momentissa tarkoitetuille omaisuudenhoitoyhtiöille sekä sijoituspalvelut 9 a kohdassa tarkoitetulle erityisyhtiölle;

9 a) arvopaperistettujen lainojen hoitopalvelut tarkoitusta varten perustetulle erityisyhtiölle;Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.