1272/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

lisännyt varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 18 päivänä helmikuuta 1988 annettuun valtioneuvoston päätökseen (165/88) uuden 7 a §:n seuraavasti:

7 a  §
Rahastotavoitteen tilapäinen korottaminen

Jos 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla laskettu rahastotavoite tulisi jaksottamisaikana jonakin kalenterivuotena vastuumäärän pienenemisen seurauksena vahvistettavaksi merkittävästi pienemmäksi kuin edellisen kalenterivuoden rahastotavoite, kauppa- ja teollisuusministeriö voi päättää jätehuoltovelvollisen suostumuksella, että rahastotavoite on kerrallaan enintään viiden perättäisen vuoden aikana suurempi kuin sen 7 §:n mukaan muutoin tulisi olla. Rahastotavoitetta ei kuitenkaan saa vahvistaa edellisen kalenterivuoden vastuumäärää suuremmaksi.

Jätehuoltovelvollinen voi peruuttaa suostumuksensa niiden vuosien osalta, joiden ra- hastotavoitetta ei vielä ole vahvistettu ydinenergia-asetuksen (161/88) mukaisesti. Suostumus tulee peruuttaa sitä kalenterivuotta edeltävän maaliskuun loppuun mennessä, jona suostumus ei enää ole tarkoitettu olemaan voimassa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi peruuttaa erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitetun rahastotavoitteen korottamista koskevan päätöksensä niiden vuosien osalta, joiden rahastotavoitetta ei vielä ole vahvistettu, vaikka jätehuoltovelvollinen ei olisi peruuttanut 2 momentin mukaisesti suostumustaan.


Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Sirkka Vilkamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.