1264/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/94) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten lohen kalastus kielletään Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella (ICES-osa-alueet 22―31) sanotuille alueille vuodelle 1995 myönnetyn lohikiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän lohisaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 1995 ja sitä sovelletaan vuoden 1995 loppuun saakka.

1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3362/94; EYVL N:o L 363, 31.12.1994, s. 1
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri
Pekka Haavisto

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.