1262/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräiden rahoituslaitosten myöntämien puutarhatalouden luottojen korkotuesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §

Mitä puutarhatalouden korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1261/95) määrätään, koskee myös soveltuvin osin Kera Oy:n myöntämiä luottoja sekä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n hallinnoimia Suomen Säästöpankki ― SSP Oy:n luottoja.

2  §

Korkotuen myöntämisen edellytyksenä on, että valtion vuotuisessa talousarviossa on tarvittava myöntövaltuus korkotukilainan hyväksymiselle sekä määräraha korkotuen maksamiseen.

3  §

Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n 1 §:n mukaiset luotot sisältyvät mainitussa pykälässä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n 1 momentissa määrättyyn korkotukilainojen enimmäismäärään.

4  §

Sovellettaessa 1 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n 1 momenttia Ke-ra Oy:n myöntämiin luottoihin korkotukena ei oteta huomioon valtion Kera Oy:lle maksamaa peruskorkotukea.

Valtion Kera Oy:n luotoille maksama lisäkorkotuki vähennetään siitä korkotuesta, joka 1 momentissa mainitun päätöksen nojalla voitaisiin luoton saajalle muutoin myöntää. Luotonsaajan suostumuksella voidaan korkotuki myöntää myös siten, ettei lisäkorkotukea makseta kyseisen luoton osalta sinä aikana, jona korkotukea maksetaan edellä mainitun päätöksen nojalla.

5  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

Tätä päätöstä saa soveltaa niihin korkotukihakemuksiin, jotka on jätetty maaseutuelinkeinopiireille 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen 8 §:n 1 momentissa määrättyyn ajankohtaan mennessä.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.