1256/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös verkkopalveluiden myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) 13 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1  §

Verkonhaltija vastaa siitä, että sähkömarkkinakeskus saa käyttöönsä voimassa olevatverkkopalveluiden yleiset myyntiehdot.

Siltä osin kuin verkonhaltija soveltaa verkkopalveluiden myynnissä liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista 5 päivänä toukokuuta annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (781/95), riittää viittaus kyseiseen päätökseen.

2  §

Verkonhaltija vastaa siitä, että sähkömarkkinakeskus saa käyttöönsä verkkopalveluiden hinnat sekä niiden määräytymisperusteet.

3  §

Määräytymisperusteista tulee ilmetä, miten yritys on määritellyt verkkopalveluiden hinnoittelussa noudatettavan tariffirakenteen ja hintatason. Määräytymisperusteet sisältävät siten muun muassa pääoman arvostusperiaatteen, tuottovaatimuksen ja käytetyn poistomenetelmän.

Määräytymisperusteet tulee esittää erikseen kaikkien niiden alueellisesti erillään olevienverkkojen osalta, joihin verkonhaltija soveltaa erillistä verkkokohtaista pistetariffia.

4  §

Edellä 1―3 §:ssä mainitut tiedot tulee toimittaa sähkömarkkinakeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun uudet verkkopalveluiden myyntiehdot, hinnat tai määräytymisperusteet tai niiden muutokset tulevat voimaan. Marraskuussa 1995 voimaan tulevat verkkopalveluiden myyntiehdot, hinnat ja määräytymisperusteet voidaan kuitenkin toimittaa sähkömarkkinakeskukselle vuoden 1995 loppuun mennessä.

5  §

Verkonhaltija voi antaa 1―3 §:ssä mainittujen tietojen tuottamisen ja toimittamisen sähkömarkkinakeskukselle jonkun muun laitoksen tai yhteisön tehtäväksi.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänämarraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Arto Lepistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.