1252/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Laki työntekijäin eläkelain 4 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 4 d §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981, 26 päivänä heinäkuuta 1985, 30 päivänä kesäkuuta 1989 ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (472/81, 666/85, 605/89 ja 612/91), uusi 8 momentti seuraavasti:

4 d  §

Jos työntekijällä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta, se otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen alkamisaikaa määrättäessä samalla tavalla kuin sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, kui- tenkin enintään sairausvakuutuslain mukaiseen enimmäissuoritusaikaan saakka.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jossa eläketapahtuma sattuu tämän lain voimaan tultua.

HE 56/95
StVM 6/95
EV 43/95

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.