1232/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion eläkelain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1528/93) voimaantulosäännökseen uusi 11 ja 12 momentti, jolloin nykyinen 11―13 momentti siirtyvät 13―15 momentiksi, seuraavasti:


Sellaisella luotsilla, jonka valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (103/89) voimaantulosäännöksen mukaisesti määrätty eläkeikä on 55 vuotta, eläkkeen karttumisprosentti on vähintään 1/6 % kuukautta kohden, jos hänellä on valtion eläkelain mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta. Mainitun karttumisprosentin ja valtion eläkelain 10 §:n mukaisen karttumisprosentin erotus lisätään hänen viimeisestä palveluksestaan määrättävään eläkkeeseen.

Edellä 10 momentissa tarkoitettuja valintaoikeutta ja eläkeikää koskevia säännöksiä sovellettaessa on vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä peruskoulun opettajan 60 vuoden eläkeiässä valtion eläkelain 8  §:ssäsäädettyjen edellytysten lisäksi, että edunsaaja sen saavuttamista välittömästi edeltäneetkuusi kuukautta yhdenjaksoisesti on ollut peruskoulun opettajana ja että hänellä tämän eläkeiän saavuttamista tai, hänen edelleen pysyessään peruskoulun opettajana, palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden kuluessa on eläkeaikaa peruskoulun opettajana yhteensä vähintään kolme vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Lain 12 momenttia sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on sattunut kesäkuun 30 päivän 1996 jälkeen.

HE 51/95
StVM 7/95
EV 42/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.