1227/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus ilmailulta rajoitetuista alueista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 6 §:n nojalla:

1  §
Soveltamisala

Ilmailu on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

2  §
Alueiden määrittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut alueet määritetään siten, että niiden sivurajojen kulmapisteet ilmoitetaan koordinaatteina maantieteellisessä koordinaatistossa, tai siten, että alue ilmoitetaan ympyränä, jonka keskipisteen koordinaatit ja säde on määrätty, taikka alue ilmoitetaan etäisyytenä valtakunnan rajasta. Alueiden alarajana on maan- tai merenpinta ja ylärajana korkeus keskimääräisestä merenpinnasta.

3  §
Kieltoalueet

Ilmailu on kielletty seuraavilla alueilla (kieltoalueet) niillä sijaitsevien laitosten samoin kuin laitosten ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi:

Alue Keskipisteen koordinaatit ja säde Yläraja
EF P10 Loviisa 602212N 262054E 2 000 FT MSL
Ympyrä 2 KM (1,08 NM) säde (600 M MSL)
EF P15 Olkiluoto 611412N 212648E 2 000 FT MSL
Ympyrä 2 KM (1,08 NM) säde (600 M MSL)

Ilmailulaitos voi sisäasiainministeriötä kuultuaan myöntää erityisistä syistä luvan lentoihin kieltoalueella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua lupaa ei vaadita, jos kysymyksessä on kieltoalueella sijaitsevan laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä lento.

4  §
Rajoitusalueet

Ilmailu on sallittu seuraavilla alueilla (rajoitusalueet) vain Ilmailulaitoksen luvalla:

Alue Sivurajat/Keskipisteen koordinaatit ja säde Yläraja
EF R10 Kirkonmaa― 602300N 265500E 3 000 FT MSL
Rankki 602300N 270800E (900 M MSL)
602112N 270849E
602112N 265730E
602300N 265500E
EF R21 Isosaari 600645N 250000E 3 000 FT MSL
600645N 250600E (900 M MSL)
600512N 250600E
600512N 250000E
600645N 250000E
EF R28 Itäinen rajoitus- 601218N 264600E Rajoittamaton
alue 601400N 264600E
601400N 271200E
601600N 272300E
603500N 274600E ― sekä jatkuen valtakunnan rajan suuntaisena kolmen kilometrin (1,62 NM) etäisyydellä rajasta pisteeseen 690400N 285200E ja sen jälkeen valtakunnan rajaa pitkin pisteen 690306N 285600E kautta pisteeseen 601218N 271800E ― 601218N 264600E
EF R30 Katajaluoto 600624N 245318E 3 000 FT MSL
600624N 245609E (900 M MSL)
600512N 245609E
600512N 245318E
600624N 245318E
EF R35 Mäkiluoto 595630N 241821E 3 000 FT MSL
595630N 242424E (900 M MSL)
595430N 242424E
595209N 241821E
595630N 241821E
EF R37 Upinniemi 600250N 241821E 3 000 FT MSL
600250N 242424E (900 M MSL)
595851N 242424E
595851N 241821E
600250N 241821E
EF R43 Hästö―Busö 595100N 231700E 3 000 FT MSL
595100N 232300E (900 M MSL)
594948N 232300E
594948N 231700E
595100N 231700E
EF R45 Russarö 594700N 225400E 3 000 FT MSL
594700N 225800E (900 M MSL)
594500N 225800E
594500N 225400E
594700N 225400E
EF R50 Örö 595000N 221700E 3 000 FT MSL
595000N 222121E (900 M MSL)
594931N 222200E
594700N 222200E
594700N 221700E
595000N 221700E
EF R53 Utö 594830N 212000E 3 000 FT MSL
594830N 212500E (900 M MSL)
594600N 212500E
594600N 211900E
594830N 212000E
EF R54 Korppoo― 600800N 212705E 3 000 FT MSL
Gyltö 600800N 213130E (900 M MSL)
600603N 213112E
600603N 212325E
600800N 212705E
EF R55 Reila 610900N 212000E 3 000 FT MSL
610900N 212400E (900 M MSL)
610700N 212400E
610700N 212000E
610900N 212000E

Ilmailulaitos voi myöntää luvan lentämiseen rajoitusalueella erityisestä syystä kuten pelastuspalvelulentoa varten.

Silloin kun lupaa haetaan itäisellä rajoitusalueella lentämiseen, Ilmailulaitoksen on ennen lupa-asian ratkaisemista pyydettävä rajavartiolaitoksen lausunto asiasta.

5  §
Vaara-alueet

Ilmailulaitos antaa määräykset alueista, joilla määräaikoina voi tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille vaarallista toimintaa, sekä antaa tarvittaessa määräykset ilmaliikenteestä tällaisilla alueilla (vaara-alueet).

6  §
Tunnistusvyöhyke

Valtakunnan raja-alueilla sijaitsee ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke (Air Defence Identification Zone, ADIZ), jonka leveys on keskimäärin 15 kilometriä (8,10 NM) valtakunnan maarajasta ja keskimäärin 7 kilometriä (3,78 NM) valtakunnan merirajasta ja aluemeren ulkorajasta.

Ilmailulaitos, kuultuaan sisäasiainministeriötä ja puolustusministeriötä, määrää tunnistusvyöhykkeen tarkemmat rajat sekä voi tarvittaessa muuttaa vyöhykkeen laajuutta. Ilmailulaitos antaa lisäksi määräykset ilmailusta tunnistusvyöhykkeellä.

7  §
Julkaiseminen

Ilmailulaitos julkaisee 3―6 §:ssä tarkoitettujen alueiden rajat ilmailutiedotuspalvelun julkaisujärjestelmässä, jossa julkaistaan myös ilmailua näillä alueilla koskevat tarkemmat määräykset.

8  §
Eräät viranomaistehtävät

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä palo- ja pelastustointa hoitavia viranomaisia silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä kieltoja rajoitusalueilla.

9  §
Tarkempien määräysten antaminen

Ilmailulaitos antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta neuvoteltuaan sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön kanssa.

10  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan ilmailulta rajoitetuista alueista 20 päivänä maaliskuuta 1992 annettu asetus (256/92).

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.