1226/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen 1 §, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), seuraavasti:

1  §
Peruskoulun ja lukion yksikköhinnat

Peruskoulun ja lukion yksikköhinnat lasketaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 12 ja 13 §:ssä tarkoitettuna vuonna siten, että peruskoulussa oppilasta kohden laskettuja tunnuslukuja ja lukiossa oppilasta kohden laskettuja opetuksen laskennallisia tuntimääriä verrataan asianomaisesta oppilaitosmuodosta ylläpitäjälle oppilasta kohden aiheutuneisiin kustannuksiin. Näin saaduista tiedoista lasketaan regressioanalyysillä oppilasta kohden laskettujen tunnuslukujen tai laskennallisten tuntimäärien ja oppilasta kohden laskettujen kustannusten keskimääräinen valtakunnallinenriippuvuus, josta ylläpitäjittäin oppilastakohden lasketun tunnusluvun tai opetuksen laskennallisen tuntimäärän perusteella määrätään valtionosuuden perusteena oleva yksikköhinta ottaen huomioon, mitä jäljempänä tässä pykälässä sekä 2 ja 3 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tunnusluvun tai opetuksen laskennallisen tuntimäärän ja kustannusten välinen riippuvuus lasketaan sen vuoden tunnusluvulla tai opetuksen laskennallisella tuntimäärällä, jolta kustannustiedot kerätään. Valtionosuuden perusteena oleva yksikköhinta määrätään yksikköhinnan määräämisvuoden syyskuun 20 päivän tunnusluvun tai opetuksen laskennallisen tuntimäärän mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Annettu Helsingisssä 27 päivänä lokakuuta 1995

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.