1222/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 4 päivänä toukokuuta 1973 annetun asetuksen (376/73) 1 §:n 1 momentti ja 9 a §,

sellaisena kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1127/88) sekä 9 a § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 16 päivänä toukokuuta 1985 annetulla asetuksella (395/85), seuraavasti:

1 §

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/73) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kirjallinen vakuutus on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.


9 a §

Oikeusministeriö suorittaa tuomioistuimen päätöksen nojalla avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen.

Selvityksenä suorittamistaan toimista ja kuluista avustajan on annettava tuomioistuimelle kahtena kappaleena lasku, josta tulee ilmetä vaatimuksen lisäksi avustettavan ja avustajan nimi sekä avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys.

Jos avustaja pyytää, että palkkio ja kulukorvaus suoritetaan hänen työnantajanaan toimivan asianajotoimiston tai muun elinkeinonharjoittajan tilille, on laskusta ilmettävä 2 momentissa mainittujen avustajaa koskevien verotus- ja tilitietojen asemesta elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys. Jos maksun saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, avustajan on huolehdittava, että maksajalla on voimassa oleva ennakkoperintärekisterin ote.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.