1212/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/93) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1153/94), seuraavasti:

12  §
Ilmoituksen käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pyytää tarvittaessa lausunnon uuden aineen ympäristövaikutuksista Suomen ympäristökeskukselta, sen palo- ja räjähdys- vaarallisuudesta turvatekniikan keskukselta ja ilmoituksessa esitetyistä työsuojelutoimenpiteistä työministeriöltä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.