1209/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista

Ympäristöministeriö on luonnonsuojelulain (71/23) 24 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (672/91), päättänyt:

1  §

Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat seuraavat:

harmaakuvemyyrä (Clethrionomys rufocanus) 100 mk
idänpäästäinen (Sorex caecutiens) 100 mk
isoviiksisiippa (Myotis brandti) 600 mk
koivuhiiri (Sicista betulina) 300 mk
korpipäästäinen (Sorex isodon) 300 mk
korvayökkö (Plecotus auritus) 600 mk
kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) 300 mk
liito-orava (Pteromys volans) 6 000 mk
lumikko (Mustela nivalis) 200 mk
maamyyrä (Talpa europaea) 100 mk
metsäpäästäinen (Sorex araneus) 100 mk
metsäsopuli (Myopus schisticolor) 200 mk
naali (Alopex lagopus) (tunturikanta) 44 000 mk
peltohiiri (Apodemus agrarius) 400 mk
pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) 700 mk
punamyyrä (Clethrionomys rutilus) 200 mk
ripsisiippa (Myotis nattereri) 7 000 mk
saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) 58 000 mk
siili (Erinaceus europaeus) 600 mk
tammihiiri (Eliomys quercinus) 14 000 mk
tunturisopuli (Lemmus lemmus) 400 mk
vaivaishiiri (Micromys minutus) 100 mk
vaivaispäästäinen (Sorex minutus) 100 mk
vesikko (Mustela lutreola) 32 000 mk
vesipäästäinen (Neomys fodiens) 100 mk
vesisiippa (Myotis daubentoni) 700 mk
viiksisiippa (Myotis mystacinus) 500 mk
2  §

Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat seuraavat:

ampuhaukka (Falco columbarius) 5 000 mk
etelänkiisla (Uria aalge) 5 000 mk
etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) 14 000 mk
haarahaukka (Milvus migrans) 9 000 mk
haarapääsky (Hirundo rustica) 200 mk
harmaahaikara (Ardea cinerea) 5 000 mk
harmaapäätikka (Picus canus) 5 000 mk
harmaasieppo (Muscicapa striata) 100 mk
harmaasorsa (Anas strepera) 1 500 mk
heinäkurppa (Gallinago media) 26 000 mk
helmipöllö (Aegolius funereus) 2 500 mk
hemppo (Carduelis cannabina) 300 mk
hernekerttu (Sylvia curruca) 100 mk
hiirihaukka (Buteo buteo) 4 500 mk
hiiripöllö (Surnia ulula) 6 000 mk
hippiäinen (Regulus regulus) 100 mk
huuhkaja (Bubo bubo) 5 000 mk
härkälintu (Podiceps grisegena) 2 500 mk
hömötiainen (Parus montanus) 100 mk
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) 2 500 mk
isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) 400 mk
isolepinkäinen (Lanius excubitor) 1 500 mk
jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) 3 500 mk
jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) 3 000 mk
järripeippo (Fringilla montifringilla) 100 mk
kaakkuri (Gavia stellata) 10 000 mk
kalalokki (Larus canus) 600 mk
kalatiira (Sterna hirundo) 500 mk
kanahaukka (Accipiter gentilis) 4 500 mk
kangaskiuru (Lullula arborea) 6 000 mk
kapustarinta (Pluvialis apricaria) 1 500 mk
karikukko (Arenaria interpres) 2 000 mk
kaulushaikara (Botaurus stellaris) 3 500 mk
kehrääjä (Caprimulgus europaeus) 3 000 mk
keltahemppo (Serinus serinus) 700 mk
keltasirkku (Emberiza citrinella) 100 mk
keltavästäräkki (Motacilla flava) 200 mk
keräkurmitsa (Charadrius morinellus) 3 000 mk
kiljuhanhi (Anser erythropus) 38 000 mk
kiljukotka (Aquila clanga) 40 000 mk
kirjokerttu (Sylvia nisoria) 500 mk
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 100 mk
kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) 3 000 mk
kiuru (Alauda arvensis) 200 mk
kivitasku (Oenanthe oenanthe) 200 mk
koskikara (Cinclus cinclus) 3 500 mk
kotka (Aquila chrysaetos) 29 000 mk
kottarainen (Sturnus vulgaris) 500 mk
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) 1 500 mk
kuikka (Gavia arctica) 5 000 mk
kulorastas (Turdus viscivorus) 500 mk
kultarinta (Hippolais icterina) 300 mk
kultasirkku (Emberiza aureola) 8 000 mk
kuningaskalastaja (Alcedo atthis) 5 000 mk
kuovi (Numenius arquata) 700 mk
kurki (Grus grus) 6 000 mk
kuukkeli (Perisoreus infaustus) 4 500 mk
kuusitiainen (Parus ater) 200 mk
kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 3 500 mk
käenpiika (Jynx torquilla) 1 200 mk
käki (Cuculus canorus) 2 500 mk
käpytikka (Dendrocopos major) 200 mk
lampiviklo (Tringa stagnatilis) 6 000 mk
lapasotka (Aythya marila) 12 000 mk
lapinkirvinen (Anthus cervinus) 2 000 mk
lapinpöllö (Strix nebulosa) 10 000 mk
lapinsirkku (Calcarius lapponicus) 1 000 mk
lapinsirri (Calidris temminckii) 2 000 mk
lapintiainen (Parus cinctus) 1 500 mk
lapintiira (Sterna paradisaea) 500 mk
lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) 3 000 mk
laulujoutsen (Cygnus cygnus) 12 000 mk
laulurastas (Turdus philomelos) 200 mk
lehtokerttu (Sylvia borin) 200 mk
lehtopöllö (Strix aluco) 4 000 mk
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 100 mk
liejukana (Gallinula chloropus) 1 500 mk
liro (Tringa glareola) 600 mk
luhtahuitti (Porzana porzana) 1 500 mk
luhtakana (Rallus aquaticus) 2 500 mk
luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) 300 mk
lumihanhi (Anser caerulescens) 2 000 mk
luotokirvinen (Anthus petrosus) 1 500 mk
mehiläishaukka (Pernis apivorus) 4 500 mk
meriharakka (Haematopus ostralegus) 800 mk
merikihu (Stercorarius parasiticus) 3 000 mk
merikotka (Haliaeetus albicilla) 44 000 mk
merisirri (Calidris maritima) 6 000 mk
metsäkirvinen (Anthus trivialis) 100 mk
metsäviklo (Tringa ochropus) 500 mk
mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 2 500 mk
mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) 700 mk
mustalintu (Melanitta nigra) 4 500 mk
mustapyrstökuiri (Limosa limosa) 4 500 mk
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) 300 mk
mustapäätasku (Saxicola torquata) 700 mk
mustarastas (Turdus merula) 200 mk
mustatiira (Chlidonias niger) 1 100 mk
mustavaris (Corvus frugilegus) 800 mk
mustaviklo (Tringa erythropus) 2 500 mk
muuttohaukka (Falco peregrinus) 24 000 mk
naakka (Corvus monedula) 600 mk
naurulokki (Larus ridibundus) 600 mk
niittykirvinen (Anthus pratensis) 200 mk
niittysuohaukka (Circus pygarcus) 12 000 mk
nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) 700 mk
nummikirvinen (Anthus campestris) 800 mk
nuolihaukka (Falco subbuteo) 6 000 mk
närhi (Garrulus glandarius) 300 mk
pajulintu (Phylloscopus trochilus) 100 mk
pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 200 mk
palokärki (Dryocopus martius) 5 000 mk
peippo (Fringilla coelebs) 100 mk
peltosirkku (Emberiza hortulana) 200 mk
pensaskerttu (Sylvia communis) 100 mk
pensassirkkalintu (Locustella naevia) 300 mk
pensastasku (Saxicola rubetra) 100 mk
peukaloinen (Troglodytes troglodytes) 200 mk
piekana (Buteo lagopus) 4 500 mk
pikkuhuitti (Porzana parva) 3 000 mk
pikkukuovi (Numenius phaeopus) 2 000 mk
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) 200 mk
pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 400 mk
pikkulokki (Larus minutus) 3 000 mk
pikkusieppo (Ficedula parva) 1 500 mk
pikkusirkku (Emberiza pusilla) 3 500 mk
pikkusirri (Calidris minuta) 4 000 mk
pikkutiira (Sterna albifrons) 11 000 mk
pikkutikka (Dendrocopos minor) 2 000 mk
pikkutylli ((Charadrius dubius) 500 mk
pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) 1 500 mk
pikkuvarpunen (Passer montanus) 400 mk
pilkkasiipi (Melanitta fusca) 4 000 mk
pohjansirkku (Emberiza rustica) 500 mk
pohjantikka (Picoides tridactylus) 3 500 mk
pulmunen (Plectrophenax nivalis) 2 500 mk
punajalkaviklo (Tringa totanus) 600 mk
punakuiri (Limosa lapponica) 8 000 mk
punakylkirastas (Turdus iliacus) 100 mk
punarinta (Erithacus rubecula) 100 mk
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) 200 mk
punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 200 mk
pussitiainen (Remiz pendulinus) 600 mk
puukiipijä (Certhia familiaris) 200 mk
pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) 1 500 mk
pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) 2 000 mk
pähkinänakkeli (Sitta europaea) 800 mk
rantakurvi (Xenus cinereus) 23 000 mk
rantasipi (Actitis hypoleucos) 200 mk
rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) 900 mk
rautiainen (Prunella modularis) 200 mk
riskilä (Cepphus grylle) 600 mk
ristisorsa (Tadorna tadorna) 3 500 mk
ruisrääkkä (Crex crex) 9 000 mk
ruokki (Alca torda) 2 500 mk
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) 100 mk
ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) 700 mk
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 6 000 mk
rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) 300 mk
räyskä (Sterna caspia) 11 000 mk
räystäspääsky (Delichon urbica) 100 mk
sarvipöllö (Asio otus) 4 000 mk
satakieli (Luscinia luscinia) 1 500 mk
selkälokki (Larus fuscus) 4 500 mk
sepelrastas (Turdus torquatus) 2 500 mk
silkkiuikku (Podiceps cristatus) 700 mk
sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) 7 000 mk
sinirinta (Luscinia svecica) 800 mk
sinisuohaukka (Circus cyanus) 4 000 mk
sinitiainen (Parus caeruleus) 100 mk
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 100 mk
sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) 4 000 mk
suokukko (Philomachus pugnax) 2 500 mk
suopöllö (Asio flammeus) 4 000 mk
suosirri (Calidris alpina alpina) 700 mk
sääksi (Pandion haliaetus) 10 000 mk
taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 200 mk
talitiainen (Parus major) 200 mk
taviokuurna (Pinicola enucleator) 2 000 mk
tervapääsky (Apus apus) 400 mk
tikli (Carduelis carduelis) 400 mk
tilhi (Bombycilla garrulus) 2 000 mk
tiltaltti (Phylloscopus collybita) 100 mk
tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) 1 500 mk
tunturihaukka (Falco rusticolus) 38 000 mk
tunturikihu (Stercorarius longicaudus) 5 000 mk
tunturikiuru (Eremophila alpestris) 19 000 mk
tunturipöllö (Nyctea scandiaca) 20 000 mk
turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 1 500 mk
turturikyyhky (Streptopelia turtur) 1 500 mk
tuulihaukka (Falco tinnunculus) 6 000 mk
tylli (Charadrius hiaticula) 2 500 mk
törmäpääsky (Riparia riparia) 300 mk
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 600 mk
töyhtötiainen (Parus cristatus) 100 mk
uivelo (Mergus albellus) 4 000 mk
urpiainen (Carduelis flammea) 100 mk
uuttukyyhky (Columba oenas) 3 500 mk
valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 2 000 mk
valkopäätiainen (Parus cyanus) 2 000 mk
valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) 24 000 mk
valkoviklo (Tringa nebularia) 3 000 mk
varpunen (Passer domesticus) 200 mk
varpushaukka (Accipiter nisus) 3 000 mk
varpuspöllö (Glaucidium passerinum) 2 500 mk
vesipääsky (Phalaropus lobatus) 3 000 mk
viherpeippo (Carduelis chloris) 200 mk
vihervarpunen (Carduelis spinus) 100 mk
viiksitimali (Panurus biarmicus) 500 mk
viiriäinen (Coturnix coturnix) 25 000 mk
viirupöllö (Strix uralensis) 4 500 mk
viitakerttunen (Acrocephalus dumentorum) 1 500 mk
viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) 1 500 mk
virtavästäräkki (Motacilla cinerea) 800 mk
vuorihemppo (Carduelis flavirostris) 2 000 mk
västäräkki (Motacilla alba) 200 mk
Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin arvo on seuraava:
korppi (Corvus corax) 900 mk
3  §

Muun kuin 1 ja 2 §:ssä mainitun ja metsästyslain (615/93) 5 §:ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. Arvosta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

4  §

Rauhoitettujen matelijoden ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

kangaskäärme (Coronella austriaca) 15 000 mk
rantakäärme (Natrix natrix) 1 500 mk
sisilisko (Lacerta vivipara) 100 mk
vaskitsa (Anguis fragilis) 1 200 mk
5  §

Rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

rupikonna (Bufo bufo) 200 mk
rupilisko (Triturus cristatus) 2 500 mk
sammakko (Rana temporaria) 100 mk
vesilisko (Triturus vulgaris) 200 mk
viitasammakko (Rana arvalis) 200 mk
6  §

Rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

jokihelmisimpukka (Margaritifera margari tifera) 3 500 mk
vuollejokisimpukka (Unio crassus) 300 mk
7  §

Rauhoitettujen perhosten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore) 1 300 mk
harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) 10 000 mk
hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria) 4 000 mk
isoapollo (Parnassius apollo) 5 000 mk
isokultasiipi (Lycaena dispar) 10 000 mk
juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis) 10 000 mk
juurilasisiipi (Bembecia scopigera) 900 mk
kalliosinisiipi (Scolitantides orion) 2 500 mk
kirjopapurikko (Lopinga achine) 2 500 mk
lehtohopeatäplä (Clossiana titania) 2 500 mk
lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) 7 500 mk
muurahaissinisiipi (Maculinea arion) 7 000 mk
neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) 10 000 mk
pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) 2 000 mk
pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena) 2 500 mk
punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) 900 mk
raitalasisiipi (Sesia bembeciformis) 7 000 mk
raunikkikoi (Caryocolum petryi) 10 000 mk
ruokohämy-yökkönen (Photedes brevilinea) 10 000 mk
sinilehtimittari (Scopula decorata) 10 000 mk
tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) 7 500 mk
tundrasinisiipi (Agriades glandon) 4 000 mk
tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis) 900 mk
varjotäpläkoi (Ethmia terminella) 7 500 mk
8  §

Rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

erakkokuoriainen (Osmoderma eremita) 10 000 mk
isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus) 100 mk
jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) 100 mk
punahärö (Cucujus cinnaberinus) 10 000 mk
9  §

Rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

kievanakorento (Aeshna viridis) 2 500 mk
lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 100 mk
sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 100 mk
täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) 100 mk
10  §

Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläimillä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, toukkaryhmä tai kotelo. Tunturihaukalla ja muuttohaukalla myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo.

11  §

Rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen arvon määräytymisestä tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

12  §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Luonnonsuojeluvalvoja
Antti Haapanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.